Automation modules

ESP8266 8x8

Модулът ESP8266 8x8 е WiFi, предназначен за DIN монтаж, съвместим с фърмуера ESP Easy, с интеграция за HOME ASSISTANT.
Комуникацията към Home assistant e през протокола MQTT.
Поддържа 8 релейни изхода SPDT, + 8 входа 220V AC - има / няма 220V AC .
Тези входове и изходи са видими като GPIO 1-16 на MCP23017
Модулът св захранва с 12 V DC, 400 mA
Модулът се предлага с качен фърмуер за ESP8266 , free, който не е обект на търговски отношения;
в цената влиза само хардуерът. Може да бъде качен всякакъв друг фърмуер за ESP8266.

Цена:  234 BGN
Наличност:  На склад

Esp8266 5x4+4

Модулът ESP8266_5x4+4 е WiFi, предназначен за DIN монтаж, съвместим с фърмуера ESP Easy, с интеграция за HOME ASSISTANT.
Комуникацията към Home assistant e през протокола MQTT.
Поддържа 5 релейни изхода SPDT, + 4 входа 220V AC - има/няма 220V AC,+ 4 входа тип сух контакт,активно ниво е връзка към земя.
Тези входове и изходи са видими като GPIO 1-16 на MCP23017.
Входовете тип сух контакт имат pull-up резистори 5.1к и последователен светодиод към 3.3V.
GPIO13 - 1wire изводът има pull-up резистор 4.7k към 3.3V.

Цена:  192 BGN
Наличност:  На склад

Esp8266 8 relay

Модулът ESP8266_8 relay е WiFi, предназначен за DIN монтаж, съвместим с фърмуера ESP Easy, с интеграция за HOME ASSISTANT.
Комуникацията към Home assistant e през протокола MQTT.
Поддържа 8 релейни изхода SPDT, + 4 входа тип сух контакт,активно ниво е връзка към земя.
Тези входове и изходи са видими като GPIO 1-16 на MCP23017.
Входовете тип сух контакт имат pull-up резистори 5.1к и последователен светодиод към 3.3V.
GPIO13 - 1wire изводът има pull-up резистор 4.7k към 3.3V.

Цена:  180 BGN
Наличност:  На склад

Esp8266 2x2

Модулът ESP8266 2Х2 е WiFi , предназначен за DIN монтаж , съвместим с фърмуера ESP Easy , с интеграция за HOME ASSISTANT. Комуникацията към Home assistant eпрез протокола MQTT.
Поддържа 2 релейни изхода SPDT, + 2 входа 220V AC - има / няма 220V AC .
С джъмперите J1 и J2 двата входа могат да се превключат като входове към земя / сух контакт , на нивo 3.3V , а при отказ от входове може да се ползва протоколът I2C.
Модулът поддържа протокола 1WIRE , както и UART.
възможна интеграция за сензори:

Цена:  156 BGN
Наличност:  На склад
Subscribe to RSS - Automation modules