Esp8266 8 relay

Цена:  180 BGN

Модулът ESP8266_8 relay е WiFi, предназначен за DIN монтаж, съвместим с фърмуера ESP Easy, с интеграция за HOME ASSISTANT.
Комуникацията към Home assistant e през протокола MQTT.
Поддържа 8 релейни изхода SPDT, + 4 входа тип сух контакт,активно ниво е връзка към земя.
Тези входове и изходи са видими като GPIO 1-16 на MCP23017.
Входовете тип сух контакт имат pull-up резистори 5.1к и последователен светодиод към 3.3V.
GPIO13 - 1wire изводът има pull-up резистор 4.7k към 3.3V.
Модулът се предлага с качен фърмуер за ESP8266 , free, който не е обект на търговски отношения; в цената влиза само хардуерът. Може да бъде качен всякакъв друг фърмуер за ESP8266.
размери: DIN , x=105 mm , y= 86 mm Модулът св захранва с 12 V DC, 400 mA .

Наличност:  На склад


Файлове:  PDF icon ESP8266 8 REALAY.pdf PDF icon ESP8266 8 relay.pdf