Програмируем логически контролер TPLC-12-1

TPLC-12-1 е универсален логически контролер предназначен за големи инсталации на DIN шина. Той разполага с 32 до 2048 галванично изолирани входа и 32 до 2048 релейни изхода. Предлагат се и допълнителни модули като например модул за отдалечени аналогови входове.
Програмирането на устройството става наистина просто, тъй като не включва писане на какъвто и да е код, а представлява съставяне на логическа схема посредством графичната среда на предоставения за целта софтуер.
Въпреки че устройството може да работи и напълно автономно, истинският му потенциал се отключва ако към него се свърже персонален компютър, изпълняващ ролята на терминал. Без дори да излиза от програмата, с която е създал логическата схема, разработчикът може лесно и бързо да създаде красива анимирана визуализация на контролирания процес. Именно с тази визуализация ще работи крайният потребител.
Програмирането на контролера също става лесно и бързо чрез вградения сериен порт.
Освен за терминал, персоналният компютър може да работи едновременно и като мрежов сървър, даващ възможност за отдалечено следене на процеса.
TPLC-12-1 се състои от следните блокове:
- главен модул с куплунзи за захранване, галванично разделен RS232 за връзка с компютъра, RS422 за връзка с modbus устройства, както и куплунг за свързване на входно-изходните платки.
- входен модул с 32 галванично разделени входа
- изходен модул с 32 релейни изхода
- RS422 modbus модул с 8 аналогови входа
- Уеб сървър (незадължителен), позволявавщ достъп до системата през браузър

Наличност:  На склад


Файлове:  PDF icon TPLC-12-1 installation manual.pdf PDF icon 422connection.pdf PDF icon BMMconnection.pdf PDF icon 485connection.pdf PDF icon TPLC Modbus over TCP communications manual.pdf