ESP8266 8x8

Цена:  234 BGN

Модулът ESP8266 8x8 е WiFi, предназначен за DIN монтаж, съвместим с фърмуера ESP Easy, с интеграция за HOME ASSISTANT.
Комуникацията към Home assistant e през протокола MQTT.
Поддържа 8 релейни изхода SPDT, + 8 входа 220V AC - има / няма 220V AC .
Тези входове и изходи са видими като GPIO 1-16 на MCP23017
Модулът св захранва с 12 V DC, 400 mA
Модулът се предлага с качен фърмуер за ESP8266 , free, който не е обект на търговски отношения;
в цената влиза само хардуерът. Може да бъде качен всякакъв друг фърмуер за ESP8266.
размери: DIN , x=157 mm , y= 86 mm

Наличност:  На склад


Файлове:  PDF icon ESP8266 8x8_.pdf