Esp8266 5x4+4

Цена:  192 BGN

Модулът ESP8266_5x4+4 е WiFi, предназначен за DIN монтаж, съвместим с фърмуера ESP Easy, с интеграция за HOME ASSISTANT.
Комуникацията към Home assistant e през протокола MQTT.
Поддържа 5 релейни изхода SPDT, + 4 входа 220V AC - има/няма 220V AC,+ 4 входа тип сух контакт,активно ниво е връзка към земя.
Тези входове и изходи са видими като GPIO 1-16 на MCP23017.
Входовете тип сух контакт имат pull-up резистори 5.1к и последователен светодиод към 3.3V.
GPIO13 - 1wire изводът има pull-up резистор 4.7k към 3.3V.
Модулът се предлага с качен фърмуер за ESP8266 , free, който не е обект на търговски отношения; в цената влиза само хардуерът.
Може да бъде качен всякакъв друг фърмуер за ESP8266.
размери: DIN , x=105 mm , y= 86 mm
Модулът св захранва с 12 V DC, 300 mA .

Наличност:  На склад


Файлове:  PDF icon ESP8266 5x4+4.pdf PDF icon ESP8266 5x4+4r.pdf