Esp8266 2x2

Цена:  156 BGN

Модулът ESP8266 2Х2 е WiFi , предназначен за DIN монтаж , съвместим с фърмуера ESP Easy , с интеграция за HOME ASSISTANT. Комуникацията към Home assistant eпрез протокола MQTT.
Поддържа 2 релейни изхода SPDT, + 2 входа 220V AC - има / няма 220V AC .
С джъмперите J1 и J2 двата входа могат да се превключат като входове към земя / сух контакт , на нивo 3.3V , а при отказ от входове може да се ползва протоколът I2C.
Модулът поддържа протокола 1WIRE , както и UART.
възможна интеграция за сензори:
1 WIRE DS18B20 - броят сензори зависи от времето на опресняване
UART CO2 сензор МХ-Z 19
I2C SCD10/20/30 , BMP/BME 280 - сензори за температура, влажност ,
атмосферно налягане
Модълът св захранва с 12 V DC, 300 mA
На изводи GPIO4, GPIO5 и GPIO13 има pull-up резистори 10к към 3.3V DC.
Модулът се предлага с качен фърмуер за ESP8266 , free, който не е обект на търговски
отношения; в цената влиза само хардуерът. Може да бъде качен всякакъв друг фърмуер
за ESP8266.
размери: DIN , x=70 mm , y= 86 mm

Наличност:  На склад


Файлове:  PDF icon esp8266 2x2.pdf PDF icon ESP8266_2X2.pdf